กระบวนการผลิต

จากแหล่งที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าวจนได้ข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มีคุณภาพ นำมาผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน ระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000 จึงทำให้ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ตราเกษตร เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเมล็ดที่สวย หอม เหนียวนุ่ม หุงขึ้นหม้อ

 • 1. วัตถุดิบข้าวสาร
 • 2. การตรวจสอบคุณภาพ
  • ก่อนรับเข้าโรงงาน
  • ทางเคมี
  • ทางประสาทสัมผัส
  • ทางกายภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
  • อัลคาไลน์
  • Amylose
  • ความชื้น
 • การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  • การจับตัว
  • ขนาดเมล็ดและการเรียงตัว
  • สีและกลิ่นของข้าว
  • ความนุ่มเหนียว
 •  การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
 •  ความยาวเมล็ดและเปอร์เซนต์ข้าวหัก
 • 3. ตรวจคุณภาพข้าวที่รับเข้า ตรวจสอบคุณภาพข้าว 100% (ทุกกระสอบ)
 • 4. การอบยาวัตถุดิบข้าวสาร
 • 5. การเทวัตถุดิบข้าวสาร
 • 6. การจัดเก็บวัตถุดิบข้าวสารในไซโล (Silo)
 • 7. ผ่านแม่เหล็กตัวที่ 1
 • 8. การชั่ง น.น. Load Cell ขาเข้า
 • 9. การทำความสะอาด
 • 10. การแยกหินออกจากข้าวสาร
 • 11. ผ่านแม่เหล็กตัวที่ 2
 • 12. การขัดเงาข้าวสาร > รำ
 • 13. การคัดขนาดเมล็ดด้วยตะแกรงเหลี่ยม > ปลายข้าว
 • 14. การคัดขนาดเมล็ดด้วยตะแกรงกลม > ข้าวหัก
 • 15. การลำเลียงข้าวบนสายพานก่อนเข้าเครื่องยิงสี
 • 16. ผ่านแม่เหล็กตัวที่ 3
 • 18. การชั่ง น.น. Load Cell ขาออกและตรวจสอบคุณภาพข้าว
 • 19. ถังเตรียมบรรจุ WIP
 • 20. ผ่านแม่เหล็กตัวที่ 4
 • 21. การบรรจุข้าว
 • 22. การปิดผนึกข้าวสาร
 • 23. การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
  • การจัดส่งสินค้า
  • การบรรจุลงกล่อง
 • 24. การจัดส่งสินค้า
  • การจัดส่งสินค้าในประเทศ
  • การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ

วุ้นเส้นตราเกษตรทำจากแป้งถั่วเขียว 100% ผ่านกระบวนการด้วยเครื่องจักรทันสมัย เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัย ทำให้ได้วุ้นเส้นที่มีความเหนียว นุ่ม มีคุณภาพ ปราศจากไขมันและคลอเลสเตอรอล

กระบวนการผลิตวุ้นเส้น

 

กระบวนการผลิตแป้งมัน

 • หัวมันสดๆ ถูกบรรทุกใส่รถมาส่งที่โรงแป้งมันฯ จากชาวไร่มันฯ ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ทำการชั่งน้ำหนักหัวมันฯ ที่มาส่ง พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างวัด % แป้งมันฯ ด้วยเครื่องวัด
 • จัดเก็บหัวมันฯ ด้วยระบบ FIFO โดยเทหัวมันฯ ใส่ลานเก็บที่มีหลังคาคลุม
 • ตักหัวมันฯ ใส่กระพ้อจากลานเก็บ
 • คนงานจะทำการสับเหง้าและส่วนของลำต้นที่ติดมากับหัวมันฯทิ้ง
 • ร่อนเปลือกแห้ง และคัดดินทรายออก
 • นำหัวมันฯ มาล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ผิวของหัวมันฯ ออก (โดยใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ คือ น้ำฝนที่ผ่านการ treat ให้สะอาดมาเป็นอย่างดี)
 • คนงานจะนำหัวมันฯ ที่ผ่านการล้างสะอาดมาสับเหง้าที่เหลืออีกครั้ง
 • แล้วจึงนำมาผ่านเครื่องสับเป็นชิ้นหยาบ
 • จากนั้นจึงนำหัวมันฯ เข้าเครื่องบดให้ละเอียด
 • นำหัวมันฯ ที่ถูกบดละเอียดแล้วมาผสมน้ำเพื่อให้แป้งละลายออกมาจากเนื้อมันฯ
 • แล้วจึงนำมาผ่านแม่เหล็กเพื่อดูดเศษโลหะเล็กๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำแป้ง
 • นำน้ำแป้งมากรองหยาบโดยผ่านเครื่องเทอร์โบนอนเพื่อกรองน้ำแป้งและกากออกจากกัน จากนั้นนำไปผ่านการกรองละเอียดโดยเครื่องเทอร์โบตั้งอีกสองเครื่องจะได้น้ำแป้งที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น นำน้ำแป้งที่ผ่านการกรองกากมาเข้าเครื่องแยกแป้งอีก 3 เครื่อง สลับกับการให้ผ่านแม่เหล็กอีก 2 ครั้ง จนได้น้ำแป้งที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก
 • นำน้ำแป้งบริสุทธิ์มาเข้าครื่องสลัดแห้งระบบเหวี่ยงเพื่อทำการแยกน้ำออกจากแป้ง
 •  อบแป้งที่ได้ให้แห้งด้วยความร้อนโดยใช้ท่อลมร้อน
 •  จากนั้นจึงนำแป้งที่อบแห้งตามมาตรฐานแล้วมาผ่านเครื่องร่อน เพื่อร่อนเอาแป้งส่วนที่หยาบออกจะได้แป้งที่เป็นผงละเอียด
 •  นำผงแป้งละเอียดมาผ่านแม่เหล็กอีกครั้ง
 •  ทำการบรรจุแป้งมันฯ ที่ได้ใส่ถุงที่สะอาดและสวยงามภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเกษตร นำออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายต่อไป

 

Designed & Developed by