Local Products

สินค้าประเภทขนมทองม้วน


ขนมทองม้วน
กลิ่นใบเตย
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นมะพร้าว
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นทุเรียน
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
ช๊อกโกแลตลาวา
บรรจุ : 225 g/carton (12 pack)

Designed & Developed by