ผลิตภัณฑ์ส่งออก

สินค้าทองม้วน


ขนมทองม้วน
กลิ่นใบเตย
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นมะพร้าว
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นทุเรียน
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
ช๊อกโกแลตลาวา
บรรจุ : 225 g /carton (12 pack)


ขนมทองม้วน
กลิ่นทุเรียน
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นมะพร้าว
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นใบเตย
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
ช๊อกโกแลตลาวา
บรรจุ : 225 g /carton (12 pack)


ขนมทองม้วน
กลิ่นมะพร้าว
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นทุเรียน
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

ขนมทองม้วน
กลิ่นใบเตย
บรรจุ : 100 g x 6 in a carton

Designed & Developed by