ผลิตภัณฑ์ส่งออก

สินค้าประเภทวุ้นเส้น


วุ้นเส้นตราเกษตร
บรรจุ :  40 g x 250 in a carton
80 g x 125 in a carton
200 g x 50 in a carton
500 g x 20 in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียวเกรด A
บรรจุ :  35 g x 250 in a carton
70 g x 120 in a carton
500 g x 20 in a carton

วุ้นเส้นชาร์โคลตราเกษตร
บรรจุ : 100 g / carton (24 pack)

วุ้นเส้นถั่วเขียวอย่างดีพิเศษ (Chef Menu)
บรรจุ : 100 g / carton (24 pack)

วุ้นเส้นถั่วเขียว เกรด A (Chef Menu)
บรรจุ : 100 g / carton (24 pack)


วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
บรรจุ : 40 g x 250 in a carton
80 g x 125 in a carton
200 g x 50 in a carton
500 g x 20 in a carton

Designed & Developed by