ผลิตภัณฑ์ส่งออก

สินค้าประเภทวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป


วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสกุ้งอบวุ้นเส้น
บรรจุ : 35 g x 36 cup/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสต้มยำกุ้ง
บรรจุ : 35 g x 36 cup/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสยำวุ้นเส้นทะเล
บรรจุ : 35 g x 36 cup/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสกุ้งอบวุ้นเส้น
บรรจุ : 42 g x 48 pouch/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสต้มยำกุ้ง
บรรจุ : 42 g x 48 pouch/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสยำวุ้นเส้นทะเล
บรรจุ : 42 g x 48 pouch/carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสกุ้งอบวุ้นเส้น
บรรจุ :  60 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสสุกกี้ยากี้
บรรจุ : 65 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสซุปไก่
บรรจุ : 60 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสปูพริกไทยดำ
บรรจุ : 65 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสต้มยำกุ้ง
บรรจุ : 60 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นสำเร็จรูป
ตราเกษตร
รสยำวุ้นเส้นทะเล
บรรจุ : 60 g x 24 bowl in a carton

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตราเกษตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋นตราเกษตร


วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสกุ้งอบวุ้นเส้น
บรรจุ : 64 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสผัดไทย
บรรจุ : 70 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสซุปไก่
บรรจุ : 64 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสปูพริกไทยดำ
บรรจุ : 70 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสต้มยำกุ้ง
บรรจุ : 64 g x 24 bowl in a carton

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราฉลาดชิม
รสยำวุ้นเส้นทะเล
บรรจุ : 60 g x 24 bowl in a carton

Designed & Developed by