ผลิตภัณฑ์ส่งออก

สินค้าประเภทพร้อมทาน


KARE RIZ ข้าวแกงกะหรี่
สำเร็จรูป
บรรจุ : 310 g x 12 in a carton

GREEN KARE RIZ
ข้าวแกงเขียวหวาน สำเร็จรูป
บรรจุ : 310 g x 12 in a carton

ข้าวหอมมะลิหุงสุก
บรรจุ : 220 g x 12 (pack 3) in a carton

ข้าวญี่ปุ่นหุงสุก
บรรจุ : 220 g x 12 (pack 3) in a carton

ข้าวกล้องหอมมะลิหุงสุก
บรรจุ : 220 g x 12 (pack 3) in a carton

ข้าวธัญพืชหุงสุก
บรรจุ : 220 g x 12  in a carton

Designed & Developed by