นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 00:30:09
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.82
เปลี่ยนแปลง +0.03
%เปลี่ยนแปลง +1.68
วันก่อนหน้า 1.79
เปิด 1.80
สูงสุด 1.86
ต่ำสุด 1.79
ปริมาณ (หุ้น) 29,001
มูลค่า ('000 บาท) 53.06
ราคาเฉลี่ย ** 1.83

website: set.or.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระ

 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระ

 

 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการอิสระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed & Developed by