นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2562 00:30:23
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.77
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.77
เปิด 1.77
สูงสุด 1.77
ต่ำสุด 1.76
ปริมาณ (หุ้น) 114,600
มูลค่า ('000 บาท) 201.84
ราคาเฉลี่ย ** 1.76

website: set.or.th

งบการเงิน

Quarterly Financial Reports

ปี 2547 Financial Q3-47 Financial Q4-47
ปี 2548 Financial Q1-48 Financial Q2-48
Designed & Developed by