นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 21 มี.ค. 2562 10:31:42
สถานะตลาด : Open(I)
ล่าสุด -
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.97
เปิด -
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ปริมาณ (หุ้น) -
มูลค่า ('000 บาท) -
ราคาเฉลี่ย ** -

website: set.or.th

งบการเงิน

Quarterly Financial Reports

ปี 2547 Financial Q3-47 Financial Q4-47
ปี 2548 Financial Q1-48 Financial Q2-48
Designed & Developed by