นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค. 2562 00:29:59
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.85
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.85
เปิด 1.86
สูงสุด 1.90
ต่ำสุด 1.84
ปริมาณ (หุ้น) 28,800
มูลค่า ('000 บาท) 53.99
ราคาเฉลี่ย ** 1.87

website: set.or.th

Designed & Developed by