นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2562 00:30:12
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.79
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +0.56
วันก่อนหน้า 1.78
เปิด 1.78
สูงสุด 1.79
ต่ำสุด 1.77
ปริมาณ (หุ้น) 4,600
มูลค่า ('000 บาท) 8.21
ราคาเฉลี่ย ** 1.78

website: set.or.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

Designed & Developed by