นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ค. 2562 19:02:54
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.88
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +0.53
วันก่อนหน้า 1.87
เปิด 1.89
สูงสุด 1.89
ต่ำสุด 1.88
ปริมาณ (หุ้น) 300
มูลค่า ('000 บาท) 0.57
ราคาเฉลี่ย ** 1.89

website: set.or.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

Designed & Developed by